Hướng Dẫn Sử Dụng
  • Lấy link sản phẩm từ các trang : taobao.com, tmall.com, 1688.com
  • Copy và dán link sản phẩm vào khung trên, click "Lấy thông tin sản phẩm"
  • Chọn sản phẩm và đặt hàng

Hoặc Sử Dụng Công Cụ Đặt Hàng Trên Chrome & Cốc Cốc